Kevin Osbaldo

@kosbaldo10 active 8 months, 1 week ago 525Points Rank - Level 4
UserPointsDescriptionTime
UserPointsDescriptionTime
Kosbaldo10 5 Added Video to City Calm Down : Television 8 months ago
Kosbaldo10 5 Added Video to City Calm Down : Television 8 months ago
Kosbaldo10 5 Added Video to City Calm Down : Television 8 months ago
Kosbaldo10 20 Adding the album City Calm Down : Television to our databases 8 months ago
Kosbaldo10 1 Daily Points 8 months ago
Kosbaldo10 5 Added Video to Beacon : Gravity Pairs 2 years ago
Kosbaldo10 5 Added Video to Beacon : Gravity Pairs 2 years ago
Kosbaldo10 20 Adding the album Beacon : Gravity Pairs to our databases 2 years ago
Kosbaldo10 5 Added Video to Bob Moses : Battle Lines 2 years ago
Kosbaldo10 5 Added Video to Bob Moses : Battle Lines 2 years ago
Kosbaldo10 20 Adding the album Bob Moses : Battle Lines to our databases 2 years ago
Kosbaldo10 1 Daily Points 2 years ago
Kosbaldo10 5 Added Video to The Boxer Rebellion : Ghost Alive 2 years ago
Kosbaldo10 5 Added Video to The Boxer Rebellion : Ghost Alive 2 years ago
Kosbaldo10 5 Added Video to The Boxer Rebellion : Ghost Alive 2 years ago
Kosbaldo10 5 Added Video to The Boxer Rebellion : Ghost Alive 2 years ago
Kosbaldo10 20 Adding the album The Boxer Rebellion : Ghost Alive to our databases 2 years ago
Kosbaldo10 1 Daily Points 2 years ago
Kosbaldo10 1 Daily Points 3 years ago
Kosbaldo10 1 Daily Points 3 years ago
Skip to toolbar